Zo werkt het

Om in aanmerking te komen voor een uitje via Stichting Lutje Geluk, vragen we je een mailtje te sturen naar info@lutjegeluk.nl. Je zit nergens aan vast. We nemen contact met je op om te vragen wat je graag zou willen doen, wanneer en met wie. Vervolgens gaan we voor je aan de slag. Alleen wij als bestuur weten wie je bent, en dat blijft ook zo.

We werken vanuit de volgende belangrijke uitgangspunten:

  1. Je mag als gezin zelf kiezen welk uitje jullie graag willen gaan ondernemen.
  2. Je blijft anoniem, niemand hoeft te weten dat jullie via onze stichting deelnemen.
  3. We betalen niet alleen het uitje zelf, maar ook de benodigde randzaken zoals bijvoorbeeld vervoer.
  4. We werken vanuit goed vertrouwen en referenties.

Een paar belangrijke dingen om te weten:

  • We keren niet uit in geld, maar in natura.
  • We checken geen loonstroken of andere administratie. We gaan er van uit dat als je ons inschakelt, je dit ook echt nodig hebt.

Waarom kiezen we voor deze aanpak?

We kiezen er bewust voor om de financiële situatie van gezinnen die zich aanmelden niet te controleren. Ook kiezen we heel bewust voor een open aanmelding en beperken we ons niet tot bijvoorbeeld gezinnen die bekend zijn bij de Voedselbank, of een Stadjerspas hebben. Dit doen we om meerdere redenen:

Vertrouwen als uitgangspunt nemen, in plaats van wantrouwen, heeft ons altijd meer opgeleverd dan gekost.
Natuurlijk bestaat er een kans dat gezinnen oneigenlijk gebruik maken van voorzieningen als er niet wordt gecontroleerd. Toch geloven wij dat het merendeel van de mensen die ons benadert, dat niet voor niets doet. En die enkeling die op onze kosten naar de bios gaat, terwijl dat best uit eigen zak betaald had kunnen worden, ziet echt niet lekker.

Daarnaast speelt mee dat het eigenlijk onmogelijk is goede criteria te bepalen. Wanneer is iemand financieel niet in staat een uitstapje te betalen? We kunnen naar een jaarinkomen vragen, maar dat kan een vertekend beeld opleveren. Er zijn mensen die goed verdienen, maar torenhoge schulden moeten afbetalen, bijvoorbeeld. De financiële situatie van anderen vinden wij in beginsel een privé-aangelegenheid en de beoordeling daarvan niet aan ons.

En: wie zijn wij om te bepalen wie er hulp kan gebruiken of niet? Dat weten mensen zelf het best.

En mensen weten zelf ook het beste wat ze graag zouden willen doen. In veel gevallen weten trouwens vooral de kinderen wat ze graag willen doen. Zo hoort het ook. We kiezen dus ook heel bewust voor een vrije keuze. Gezinnen mogen zelf kiezen welk uitstapje bij ze past. Ook daar hoeven we geen criteria aan te koppelen: de verzoeken zijn (soms meer dan) redelijk. Sommige gezinnen weten zelfs niet eens goed wat ze graag zouden willen doen, dan denken we graag mee.