Anbi

Informatie ten behoeve van de ANBI-status.

Onze doelstelling zoals opgenomen in onze statuten:
“Stichting Lutje Geluk heeft ten doel: het vervullen van wensen van kinderen en jongeren (0-18 jaar) die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van wensen van kinderen door het (financieel) mogelijk maken van uitjes en activiteiten.”

Bekijk ons beleidsplan 2022.

Bekijk onze jaarrekening 2020.

Ons KvK-nummer: 71680055.
Ons RISN-nummer: 858807786

Alle bestuursleden van Stichting Lutje Geluk werken onbezoldigd.

Ons bestuur bestaat uit:

Minke Haveman – voorzitter
Yvanka Hullegie-Vletter – penningmeester
Geja Hagedoorn – secretaris

Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.